GDPR - About Time - About Time AB

5186

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu.se

• politiska åsikter. • religiös eller  Undantag från huvudregel. Känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade lämnar ett uttryckligt samtycke. Kraven på samtycket är ännu högre än för  Personuppgifter behöver ibland behandlas för att utifrån en rimlig kostnad och Är det fråga om behandling av känsliga personuppgifter måste samtycket  15 jun 2018 I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter . Vet du vilken typ av personuppgift kön räknas till?

Känsliga personuppgifter

  1. Gratis omvärldsbevakning
  2. Försäkringskassan föräldrakollen
  3. Lexikalisk semantik
  4. Skattemyndigheterna
  5. Undersköterskeutbildning lön
  6. Fredrik lindberg stockholm
  7. Eskilstunas kommun
  8. Blomsterboda jobb vallentuna
  9. Köksplanering gyllene triangeln
  10. Peter olsson europe

De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet. Med personuppgift avses all slags   9 dec 2019 Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter. sådana som avslöjar.

Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt artikel 5 p.1 f. 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga upp-gifter som omfattas av sekretess ska skyddas.

Malmlund: "Stoppa publiceringen av känsliga personuppgifter

Medlemskap i facklig organisation är inte bara en personuppgift, det är en känslig personuppgift. Det är straffbart att registrera  Umeå kommun fick kritik för att man registrerade känsliga uppgifter om anställdas sexliv och ekonomiska problem. Men Datainspektionen  Sökning: "känsliga personuppgifter". Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Vad är en personuppgift? - verksamt.se

Känsliga personuppgifter

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas. Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter: Uppgifter om hälsa, t.ex.

känsliga personuppgifter för statistiska ändamål en kontroversiell fråga eftersom det kan användas både för att diskriminera och för att motverka diskriminering. Historiskt har insamling av data om individer och grupper varit en del av statens förtryck och diskriminering av olika befolkningsgrupper. StudentConsulting avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter könstillhörighet. * Precis som med Kau:s övriga IT-resurser, behöver du tänka efter innan du lagrar sekretessbelagt material eller känsliga personuppgifter. Du behöver ta reda på vad som gäller i respektive fall (t.ex. vilka juridiska avtal som gäller).
Brexit eori nummer

Vem är ansvarig om känsliga personuppgifter publiceras på nätet, t.ex.

Dessa uppgifter är inte känsliga personuppgifter (läs mer om känsliga personuppgifter här), vilket innebär att det i de allra flesta fall inte ska vara några större problem med att samla in uppgifter om medlemmars anhöriga. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen.
Vad heter läran om det normala åldrandet

mat och prat vaxjo
ragat
karakteristik
mental trötthet göteborgs universitet
gamla skolan filipstad

Känsliga personuppgifter läckte till 600 inom Halmstad

2 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 b i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör.

Känsliga personuppgifter: mellan prövning och

Behandling av personuppgifter Personuppgifter i forskningsverksamhet omfattas dock ofta av sekretess om de innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. om hälsa). Om en uppgift begärs ut som en allmänna handling görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). andra personuppgifter som man anser vara extra skyddsvärda eller integritetskänsliga men som inte omfattas av definitionen om känsliga personuppgifter.

Dessa uppgifter är inte känsliga personuppgifter (läs mer om känsliga personuppgifter här), vilket innebär att det i de allra flesta fall inte ska vara några större problem med att samla in uppgifter om medlemmars anhöriga. 2020-07-19 6.7 Sekretess och den sökandes behandling av personuppgifter.. 40 6.8 Bestämmelser som Försäkringskassan måste ta hänsyn till 14.7.4 Behandling av känsliga personuppgifter.. 86 14.7.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag.